Aanbod

Trainingen en begeleiding

Meditatie-avonden

Meditatie is een verzamelnaam voor allerlei meditatievormen. In een reeks van acht avonden ga je die beoefenen: zittend, staand, bewegend. Om meer en dieper vertrouwd te raken met wat meditatie is en wat het bij jou teweeg brengt, zul je de aangeboden meditaties ook thuis gaan doen. Daardoor raak je steeds makkelijker los van de gedachtestromen die jou in de greep houden van het dagelijkse bewustzijn. Je zult steeds dieper gaan ontspannen en contact krijgen met jouw natuurlijke aard.

Begeleiding voor mensen na kanker

Tijdens de soms lange periode van behandelingen vanwege kanker ben je waarschijnlijk bij de dag gaan leven en heb je ervaren wat in jouw leven van waarde is: de nabijheid van je geliefden en vrienden. Als het ziekteproces ten einde loopt en de contacten met artsen en therapeuten stil vallen, komen in het vacuüm dat ontstaat vaak gevoelens van verdriet, angst en ontheemding op. Hoe kan ik mijn leven weer oppakken en wil ik dat eigenlijk wel, zijn vragen die gaan opspelen.

Om in het reine te komen met wat de kanker bij jou teweeg heeft gebracht en hoe je verder wil met je leven, kan meditatie een goede basis zijn. Door contact te maken met de angsten en vervreemding precies zoals die voor jou zijn, kom je thuis bij jezelf. Daardoor komt een bewustwordingsproces op gang.

De begeleiding is er op gericht om dat proces verder uit te bouwen door bijvoorbeeld stil te staan bij hoe jij omgaat met de fysieke veranderingen, de angst dat de ziekte terug komt, het gevoel vervreemd te zijn van je werk en van sommige vrienden en kennissen. In een geïnspireerde context kun je leren zien vanuit welke patronen jij met zulke kwesties dealt en handelt. Én je gaat zien wat je ten diepste wil als je er met een vrije blik naar kijkt.

Individuele begeleiding

Ik bied individuele sessies aan om tegen het licht te houden wat je in je dagelijks leven tegenkomt. Iedere sessie is afgestemd op jouw vraag.

Ervan uitgaande dat alles Zijn is, leer ik jou om de optiek te verhogen. Dan kun je jouw gedragspatronen en de denk- en gevoelswereld die daar achter zit leren doorzien, de onbewuste drijfveren leren kennen en de waarde van al je bewuste en onbewuste strategieën onderkennen. Je zult merken welke wijsheid dan tevoorschijn komt. Vanuit dit besef van vrijheid en inspiratie bezie je hoe je wilt handelen.

Door deze beoefening, reflectie en begeleiding ga je merken dat het bewustwordingsproces dat met de meditatie-beoefening gepaard gaat, handen en voeten krijgt.