Aanbod

Trainingen en begeleiding

Online meditatie-avonden

Als je meedoet aan de online meditatie-avonden zul je gaandeweg steeds meer rusten en ontspannen in de oneindige openheid van jouw geest. Je gaat beseffen dat jouw diepste aard volkomen open, helder en stralend is. Je zult de liefde en compassie ervaren die daarin inherent aanwezig is en dat jij dat ten diepste bent.

Om dat te gaan zien zal ik iedere bijeenkomst een introductie geven zodat je inzicht krijgt of je inzicht vergroot in waar het bij meditatie om gaat. Vervolgens gaan we dat beoefenen eerst in de vorm van meditatie in beweging om je lichaam bij de meditatie te betrekken en daarna in zitmeditatie. Aan het eind zullen we uitwisselen wat zich heeft aangediend waardoor waar meditatie over gaat nog wordt verdiept.

Begeleiding voor mensen na kanker

Tijdens de soms lange periode van behandelingen vanwege kanker ben je waarschijnlijk bij de dag gaan leven en heb je ervaren wat in jouw leven van waarde is: de nabijheid van je geliefden en vrienden. Als het ziekteproces ten einde loopt en de contacten met artsen en therapeuten stil vallen, komen in het vacuüm dat ontstaat vaak gevoelens van verdriet, angst en ontheemding op. Hoe kan ik mijn leven weer oppakken en wil ik dat eigenlijk wel, zijn vragen die gaan opspelen.

Om in het reine te komen met wat de kanker bij jou teweeg heeft gebracht en hoe je verder wil met je leven, kan meditatie een goede basis zijn. Door contact te maken met de angsten en vervreemding precies zoals die voor jou zijn, kom je thuis bij jezelf. Daardoor komt een bewustwordingsproces op gang.

De begeleiding is er op gericht om dat proces verder uit te bouwen door bijvoorbeeld stil te staan bij hoe jij omgaat met de fysieke veranderingen, de angst dat de ziekte terug komt, het gevoel vervreemd te zijn van je werk en van sommige vrienden en kennissen. In een geïnspireerde context kun je leren zien vanuit welke patronen jij met zulke kwesties dealt en handelt. Én je gaat zien wat je ten diepste wil als je er met een vrije blik naar kijkt.

Individuele begeleiding

Ik bied individuele sessies aan om tegen het licht te houden wat je in je dagelijks leven tegenkomt. Iedere sessie is afgestemd op jouw vraag.

Ervan uitgaande dat alles Zijn is, leer ik jou om de optiek te verhogen. Dan kun je jouw gedragspatronen en de denk- en gevoelswereld die daar achter zit leren doorzien, de onbewuste drijfveren leren kennen en de waarde van al je bewuste en onbewuste strategieën onderkennen. Je zult merken welke wijsheid dan tevoorschijn komt. Vanuit dit besef van vrijheid en inspiratie bezie je hoe je wilt handelen.

Door deze beoefening, reflectie en begeleiding ga je merken dat het bewustwordingsproces dat met de meditatie-beoefening gepaard gaat, handen en voeten krijgt.